The Fight Against Corruption Starts In The Charter-Party

Only in Danish:

Hvem har ansvaret, når et rederi udsættes for krav om bestikkelse? Ny anti-korruptionsklausul i Bimcos standardkontrakter sikrer, at rederier og lastejere arbejder sammen om at håndtere korruption.

Det kræver en massiv og koordineret indsats, hvis man skal bekæmpe korruption i f.eks. havne og ved maritime anlæg. Den nye anti-korruptionsklausul i standardkontrakterne sikrer, at rederierne orienterer lastejerne, hver gang et skib udsættes for forsøg på afpresning eller korruption. På den måde kan rederi og lastejer arbejde sammen om at løse problemet.

”Danmarks Rederiforening er særdeles tilfreds med den nye klausul fra Bimco. Vi er stærkt engageret i arbejdet med anti-korruption, ikke mindst via det internationale Maritime Anti-Corruption Network, MACN, hvor Rederiforeningen og en række danske rederier er medlemmer. Klausulen kan udgøre et godt værktøj for rederierne til at modstå krav om bestikkelse, uden at det indebærer høje omkostninger,” siger chefkonsulent Jesper Stubkjær, Danmarks Rederiforening.